Rules & Regulations

Regler för Nordiskt Retrievermästerskap

 

§ 1 Ändamål

Nordiskt Retrievermästerskap genomförs vartannat år, de år då inte Europacupen för Retriever arrangeras. Tävlingen är dels en individuell tävlan om titeln Nordisk Retrievermästare och dels en landskamp mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.
Tävlingens syfte är att närma jaktprovsentusiaster i de nordiska länderna till varandra, samt att verka för avelsutbyte till gagn för en jaktduglig retrieverstam i Norden.
 

§ 2 Status

Arrangerande lands specialklubb avgör inom ramen för sina gällande provbestämmelser om tävlingen äger officiell status.
 

§ 3 Arrangemang

Tävlingen arrangeras turvis i respektive land efter överenskommelse mellan de olika ländernas retrieverklubbar. Arrangören äger rätt att besluta om anmälningstid och avgift. Datum avgörs i samråd mellan deltagande länder.
Tävlingen arrangeras även med icke fulltaliga lag eller om ett land helt uteblir. Arrangörerna äger rätt att ställa in tävlingen om deltagarantalet underskrider utlyst antal.
Arrangören svarar för tävlingens ekonomi på samma sätt som vid ett ordinarie jaktprov. Arrangören tillsänder deltagande länders specialklubbar en inbjudan till tävlingen under det första kvartalet det år tävlingen arrangeras.
 

§ 4 Tävlande lag

Deltagande lands specialklubb utser och anmäler ett lag som får bestå av fem (5) hundar. De fyra (4) bästa hundarnas poäng summeras som underlag för placering i lagtävlingen. Vidare utser specialklubben en lagledare.
 

§ 5 Provuppläggning och bedömning

Tävlingen genomförs som A prov eller som B prov med kallt vilt eller som WT under jaktmässiga former.
Gällande nationella jaktprovsregler för elit-/segrar-/vinnarklass kan tillämpas. Detta ska anges i inbjudan.
Tävlingen genomförs under två dagar. Landskampen avgörs på lördagen och är samtidigt en kvalificering för söndagens final. I finalen avgörs det individuella mästerskapet. Tävlingen döms av fyra domare, en från varje deltagande land. Baserat på lördagens resultat uttas maximalt tolv (12) hundar till final.
Finaltävlingen kan arrangeras i en eller flera omgångar och döms av alla inbjudna domare tillsammans. Under finaltävlingen tillämpas konkurrensbedömning och de bästa hundarna placeras.
 

§ 6 Domare

Deltagande länder utser var sin domare. Respektive land står för sin domares resekostnader. Arrangerande land står för domarnas uppehälle.
 

§ 7 Premiering och placering

Tre hundar placeras.
Finaltävlingens segrare erhåller titeln Nordisk Retrievermästare (samt årtal). Lagtävlingen avgörs med poängberäkning.
 

Poängberäkning vid A-prov/B-prov

Poängberäkning vid WT

1:a pris + Cert/CK eller HP

5 poäng

Hundens sammanlagda poäng från WT används.

2:q pris

4 poäng

3:a pris

3 poäng

 

 

4:a pris

2 poäng

 

 

 

 

 

 

De fyra bästa hundarnas poäng i varje lag summeras. Vid lika poäng vinner det lag vars bästa hund placerat sig före konkurrentlagets bästa hund.

 

 

Noutajien Pohjoismaiden mestaruuskokeen säännöt

 

§ 1 Tarkoitus

Noutajien Pohjoismainen mestaruuskilpailu suoritetaan joka toinen vuosi, niinä vuosina kun noutajien Eurooppa Cup ei järjestetä. Kilpailu on sekä henkilökohtainen että joukkuekilpailu Pohjoismaisen mestarin arvonimestä ja myös maaottelu Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä. Kilpailun tarkoitus on lähentää metsästyskoeharrastajia Pohjoismaissa, sekä olla edesauttamassa jalostusmateriaalin vaihtoa, joka olisi hyödyksi metsästyskelpoisen noutajakannan kehittämiseksi Pohjoismaissa.
 

§ 2 Virallinen asema

Järjestävän maan rotujärjestö päättää omien metsästyskoesääntöjen sallimissa puitteissa onko kokeella virallinen asema.


§ 3 Järjestäminen

Kilpailu järjestetään vuorotellen jokaisessa maassa eri maitten noutajakoirayhdistysten sopimusten mukaisesti. Järjestäjällä on oikeus päättää ilmoittautumisajasta ja maksusta. Päivämäärästä päätetään yhteisymmärryksessä eri maitten osallistujien kanssa. Kilpailu järjestetään myös siinä tapauksessa että joukkueet eivät ole täysilukuisia ja mikäli yksi maa jää kokonaan pois. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kokeet mikäli osananottajamäärä alittaa ilmoitetun lukumäärään.

Järjestäjä vastaa kilpailun taloudesta samalla lailla kuin varsinaisessa metsästyskokeessa. Järjestäjä lähettää osallistuvien maitten rotujärjestöille kutsun kilpailuihin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana sinä vuonna kun kilpailu järjestetään.
 

§ 4 Kilpailevat joukkueet

Osallistuvan maan rotujärjestö nimittää ja ilmoittaa joukkueen joka käsittää viisi (5) koiraa.

Joukkuekilpailun tulos saadaan laskemalla yhteen joukkueen neljän (4) parhaan koiran pisteet. Rotujärjestö nimeää joukkuejohtajan.
 

§ 5 Kokeen suunnittelu ja arvostelu

Kilpailu suoritetaan joko A-kokeena tai B-kokeena kylmällä riistalla tai WT kokeena metsästyksenomaisissa olosuhteissa.

Voimassa olevat kansalliset koesäännöt, joita noudatetaan elit-/voittaja-/vinnar luokissa, voidaan käyttää. Tästä ilmoitetaan kilpailukutsussa.

Kilpailu suoritetaan kahden päivän aikana. Maaottelu suoritetaan lauantaina ja on samalla karsinta sunnuntaipäivän loppukilpailuun. Loppukilpailussa ratkotaan henkilökohtainen mestaruus. Neljä tuomaria arvostelee kilpailussa, yksi jokaisesta maasta. Lauantaipäivän tulosten perusteella valitaan enintään kaksitoista (12) koiraa loppukilpailuun.

Loppukilpailu voidaan järjestää yhtenä tai useampana kierroksena ja sen arvostelevat kaikki kutsun saaneet tuomarit yhdessä. Loppukilpailun aikana käytetään kilpailuarvostelua ja parhaat koirat sijoitetaan. 
 

§ 6 Tuomarit

Osallistuvat maat nimeävät oman tuomarinsa. Kyseessä oleva maa vastaa tuomarin matkustuskuluista. Järjestävä maa vastaa tuomarin ylläpidosta.
 

§ 7 Palkitseminen ja sijoittaminen

Kolme (3) koiraa sijoitetaan.

Loppukilpailun voittajalle annetaan arvonimi Pohjoismainen Noutajamestari (sekä vuosiluku). Joukkuekilpailu ratkaistaan pistelaskun avulla.
 

Pistelaskenta A-kokeessa/B-kokeessa

Pistelaskenta WT:n yhteydessä

1 palkinto + Sertti/SA tai KP

5 pistettä

Koiran yhteispisteet WT:ssä käytetään.

1 palkinto

4 pistettä

2 palkinto

3 pistettä

 

 

3 palkinto

2 pistettä

 

 

 

 

 

 

Neljän parhaan koiran pisteet jokaisesta joukkueesta lasketaan yhteen. Mikäli joukkueella on sama pistemäärä, voittaa se joukkue, jonka paras koira on sijoittunut paremmin kuin kilpailevan joukkueen paras koira.